Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
Realizacja_Warszawa_15_Osiedle_Slowikow
 
 

Czas realizacji:2012

Miejsce :Warszawa Ursynów

Powierzchnia 2200m2

 

Głównym założeniem projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego jest utworzenie reprezentacyjnej przestrzeni o funkcji wypoczynkowej. Zadaniem kompozycji terenu jest nawiązanie swoim układem do wysokiego standardu wykończenia osiedla. Centralna część kompozycji została oparta na płynnych liniach geometrycznych wyznaczonych przez roślinność, murki oporowe i ukształtowanie terenu.

Układ nawierzchni doprowadza do dwóch niezależnych stref funkcjonalnych – placu rekreacyjnego dla dorosłych z elementem dekoracyjnym w postaci głazu narzutowego i  placyku zabaw dla najmłodszych.

Oba elementy wpisane są w półkolisty i okrągły kształt, który stanowi kontynuację nieregularnych linii kompozycyjnych.

W obrębie głównego  placu ze strefą dla dorosłych zaprojektowano element dekoracyjny widziany ze wszystkich ciągów komunikacyjnych. Stanowi on centralny punkt całej kompozycji.

Zakończeniem całego założenia jest prosta altana ogrodowa spełniająca funkcjeużytkowe, wpisana w wąski teren pomiędzy ogrodzeniem osiedla.

 

 

Układ nasadzeń roślinnych został oparty o zachowanie maksymalnie możliwej liczby istniejących drzew stanowiących ramy dla pozostałych kompozycji roślinnych.

Nasadzenia krzewów żywopłotowych o  zróżnicowanej wysokości zostały poprowadzone wzdłuż nieregularnych linii kompozycyjnych dzielący przestrzeń terenu na dwa niezależne wnętrza ogrodowe. Całość kompozycji uzupełniają trawy i byliny usytuowane regularnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych poprowadzonych na przedłużeniu indywidualnych wyjść z ogrodów prywatnych.

Trawy zróżnicowane są kolorystycznie i wysokościowo oddzielając poszczególne place od budynków osiedlowych. Dodatkowa przesłona to szczepione formy drzew w postaci klonów kulistych lub robinii.

Kompozycje roślinne otwierają widok na skarpę stanowiąc przedłużenie głównych ciągów komunikacyjnych.

 

Wśród elementów wyposażenia dominują dwie formy siedzisk – ławki drewniane zlokalizowane wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego i przy placyku zabaw.

Dodatkowe siedziska zostały przewidziane na murkach oporowych zlokalizowane wokół elementu wodnego.

Ponadto w obrębie całego założenia przewidziano zlokalizowanie placyku zabaw dla najmłodszych z możliwością dostawienia dodatkowych zabawek dla starszych dzieci na trawniku.

Jako element oświetlenia zaproponowano lampy stojące 70 cm zlokalizowane wzdłuż głównych ciągów pieszych w niedalekim sąsiedztwie ławek i śmietników.

Ponadto rekomendowane są lampy w formie reflektorów podświetlające element wodny i murek oporowy.